ឈាវ​ បូរ៉ា​ vs ណុក​ កាជីប​ ក្ដារទី​ ២

- មានលក់សៀវភៅអុកខ្មែរ​ - ទទួលបង្រៀនថ្នាក់ពិសេស​ និងធម្មតានៅក្លិបសេះខៀវ- មានលក់សៀវភៅសម្រាប់អ្នកមិនចេះសោះ​ និងចេះតិចៗឆាប់ៗនេះ- មានទីតាំងកម្សាន្ត​ និងសាកល្បងសមត្ថភាពនៅក្លិបសេះខៀវ- ទំនាក់ទំនង​ 011664181​ / 010956855 / 089701070* I have Khmer chess book for sell * Teach you how to play and make you stronger* I have book "how to play khmer chess" in feb-2019* I have zone for entertainment and play* Tel : +85511664181 / +85510956855 / +85589701070

Min Myung

What's going on with his hair, I hate it now.

Matthew Burley

A pool 🏊‍♂️

TransFORMERmyAFT

I would straight up run away from my mom if she did crap like that

Sara_01

Omggg 2 days since release and already 4M views!! KINGS deserved it!!🎉❤

Emmet Nugent

How deep is that water?

Dania Yassir

“Google it” wow what a great professional doctor

Lula chenka

Lol “I’m not a monster” but I used a card that my wife gave me to experiment on other girls (that’s normal) lol

JED331

I still believe in you Coby.

Mohammed Shah Faisal

Anyone is able to comfortably receive over 4000 dollars per month just by responding to easy surveys at home.

M. V.

This dudes videos is one of the things I can watch more than once either because his music's a mixture between tangerine dream or pelican city, or because his editing is amazing with the easter eggs and the cryptic sounds that I think turns in to images like something out of Gravity Falls. There is definitely more than one reason this is one of my brother and I's favorite channel.

irene liu

Garrett looks like a mermaid

Shin Gojira

lol logic 3:33

Congrats on 1M subs!!

GamerRadar

Being a PC gamer. Everything announced is already done

PARTH MUKKAWAR

40

Amaroq64

I see a lot of comments saying these are out of context, but nobody saying what the context was.

The little Explorer Channel Nouran Mahmoud Ezzat

Well I fell in love when I was 6

Feli Fredo

When she said KSI couldnt afford it im deadd😂

alb anian

TITANIC

Elora Saha

5:06 🙂🙂🙂

Amelia Anonymous

Welcome to BPD! Enjoy the ride! Lol

Ally Dandy

Ok so, I watch anime and when the twins did the flip together it reminded me of the twins for ouran high school host club

Mustafa Saad

Tyler is singing im so salty

Anna Mcmillan

im the only one at my school that is adopted to. its hard to fit in with kids.

light bonfires

Rafay Rasagullah

Suicide this kid should suicide

SuBPolaric

This content is so great !!!

I hate conflict with a passion, & any slight inconveniences that happen with someone I get heart palpitations & avoid them at all costs. My anxiety is also ruining my life & I just feel trapped.

Dilek Simsek

Nice RKO

Veres Beáta

10M durtles 😂🐢

Breakthrough breakthrough

Chris Crum

World, im CC!! im a vegitarian and have been a vegitarian since the August of the year 2012!! Don't and stop mistreating me!!! im CC!!!

Connor Lilley

This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam, This is not spam.

Title : A PsYchoPAth broke into my house

Knifer J

I'm go out there and say it

Dani Schilder

2:38 panda is cheating

Ethan Pinkham

That Shrek easter egg is so morbid...

If you eat cereal you’re

Ester Diko

please be strong.i beg you. please

Kalia Clarke-dolphin

You are amazing person and you have been through so much, never give up!!

Fahri Hendra

Bung sempurna?😂

escobar7676

I love how the raptors help and try to calm the fans down

Jordan Ferrara

Nice ford guys

Dawn Light

the couch (the american dream) is acuatlly the fastest vehicle in the game

Dwight Kurt Schrute III

Spidey said Deadpool by name

Sydney Bernier

I’m wearing head phones. The bleeps rang so loud in my ears . You should stop swearing it’s annoying and rude . Just saying

LGBHockey

The panda 🐼 is Tim the editor. You can tell bc of his hockey skills

Khuong Khuu

Orlando Magic stand up with Toronto Raptors NBA Champion.

Christopher White

@0:03 Who else thought the music was about to break out into the Night King theme?

But I also ship myself with Jen, please marry me 😍

Is tHiS tHe KrUsTy KrAb? 69

So Tom Brady Could Do This